PCA INŠTITÚT ISTER - Person-Centered Approach Institute

Odporúčaná literatúra

Wyatt, G.(Ed.) (2001): Rogers´ Therapeuttic Comditions: Evolution, Theory and Practise. Volume 1. Congruence. Ross-on-Wye: PCCS Books.

Haugh, S., Merry, T. (Ed.) (2006). Rogers´ Therapeuttic Comditions: Evolution, Theory and Practise. Volume 2. Empathy. Ross-on-Wye: PCCS Books.

Bozarth, J., Wilkins, P. (Ed.) (2001). Rogers´ Therapeuttic Comditions: Evolution, Theory and Practise. Volume 3. Unconditional Positive Regard. Ross-on-Wye: PCCS Books.

Wyatt, G., Sanders, P. (Ed.) (2002). Rogers´ Therapeuttic Conditions: Evolution, Theory and Practise. Volume 4. Contact and Perception. Ross-on-Wye: PCCS Books.

Axline, V.M. (1990): Dibs: in Search of Self. Personality Development in Play Therapy. Penguine Books.

Boss, M. (2002). Včera v noci se mi zdálo. Praha: Triton,.

Carroll, M., Tholstrupová, M. (2004). Integratívní přístup k supervizi. Triton.

Cain, D.J., Seeman, J. (2006). Humanistická psychoterapie. Příručka pro výzkum a praxi – 1. a 2. diel. Triton.

Elliot, R., Watson, J. C., Goldman, R.N., & Greenberg, L. S. (2004). Learning emotion-focused therapy: The process-experiential approach to change. American Psychological Association.

Etický rámec pre prácu s LGBT klientelou (Babicová, P., Franeková, K., Smitková, H. a kol.) https://docs.google.com/viewer?url=http://www.qcentrum.sk/q-centrum-eticky-ramec.pdf 

Fairhurst, I. (1999). Women Writing in the Person-Centred Approach. Ross-on-Wye: PCCS Books

Gendlin, E.(2007): Focusing. Portál, Praha.

Gjuričová, Š., Kubička, J. (2009). Rodinná terapie. Systemické a narativní pŕístupy. Grada.

Gordon, T. (1995). PET - Úspešná rodičovská výchova, MCD.

Greenberg. L. S., & Watson, J. C. (2006). Emotion-focused therapy for depression. American Psychological Association.

Greenberg, L. S., & Goldman, R. N. (2008). Emotion-focused couple therapy: The dynamics of emotion, love, and power. American Psychological Association.

Hawkins, P., Shohet, R. (2004). Supervize v pomáhajícich profesií. Praha: Portál.

Hill, C. E. (2009). Práca so snami v psychoterapii. Vydavateľstvo F.

Joseph, S., Worsley, R.(Ed.) (2005): Person-Centred Psychopathology. A Positive Psychology of Mental Health. Ross-on-Wye: PCCS Books.

Landreth, G.L.(2012) :  Play  Therapy. The  Art  of  the  Relationship. Routledge.

Lanyadoová, M., Horneyová, A. (2005) : Psychoterapie pre deti a dospívajících. Praha: Triton.

Maslow, A. H.(2014) : O psychológii bytí. Portál.

Mearns, D., Thorne, B. (2003): Person Centred Therapy Today: New Frontiers in

Theory and Practice. London, Sage Publications.

Mearns, D., Thorne, B. (2013). Terapie zameřená na člověka. Pro využití v praxi. Grada.

Miller,W. R.& Rollnick, S. (2003). Motivační      rozhovory:      Příprava      lidí

ke změně závislého chování. Tišnov: Sdružení SCAN.

Milton, M. (ed.) (2012). Diagnosis and Beyond. Ross-on-Wye: PCCS Books.

Prouty, G., Werde, D., Portner, M. (2005) : Preterapie. Praha: Portál.

Raskin, N.J. (2004): Contribution to Client-Centered Therapy and the Person-Centered Approach. Ross-on-Wye: PCCS Books.

Rogers, C. R. (1999). O osobnej moci. Persona.

Rogers, C. R.: Teória terapie, osobnosti a interpersonálnych vzťahov vytvorená

v rámci prístupu zameraného na klienta (in: Koch, S. (Ed.): Psychology: A

Study of Science. Study 1. Conceptual and Systematic. Vol 3 Formulation of the

Person and Social Context.), McGraw-Hill, New York, 1959, s. 184 – 256

Rogers, C. R. (1992). Client-Centered Therapy. Constable London.

Smitková, H. a kol. (2014). Kapitoly z poradenskej psychológie. Bratislava: Vydavateľstvo UK.

Solárová, E. (2005). Aplikácia prístupu zameraného na človeka vo vzťahoch, Pegas.

Sommerbeck, L. (2003) : The Client-Centred Therapist in Psychiatric Contexts. Ross-on-Wye: PCCS Books.

Timuľák, L.(2005). Současný výzkum psychoterapie. Praha: Triton. 

Timuľák, L. (2011). Developing Your Counselling and Psychotherapy Skills and Practice. Sage.

Timuľák, L.(2014). Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Praha: Portál.

The Carl Rogers Reader (1989). Kirschenbaum, H., Hendersson, V. (Eds.) . Houghton Mifflin Comp.

Tolan, J. (2006). Na osobu zaměřený přístup. Portál.

Tudor, K., Worrall, M. (2004) :   Freedom   to   Practise. Person- centred approaches  to   Supervision. Ross-on-Wye: PCCS.

Yalom, I. (2016). Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Portál.

Vybíral, Z., Roubal, J. (ed). (2010). Současná psychoterapie. Portál.

Wilkins, P. (2002): Person-Centred Therapy in Focus. London: Sage Publications,

Watson, J.C., Goldman, R.N., Warne, M.S. (Eds) (2002) : Client –Centered and Experiental Psychotherapy in the 21st Century. Ross-on-Wye: PCCS-Books.

Weiss a kol. (2011). Etické otázky v psychologii. Portál.

Zimring, F.: Terapia zameraná na človeka (in: Corsini, R.: Päť terapeutov a klient, Interný materiál PCAI - Ister.)

C.R. Rogers. Být sám sebou. Terapeutův pohled na psychoterapii. Portál, 2015.

C.R. Rogers. Způsob bytí. Klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Portál, 2014.

PCA INŠTITÚT ISTER

Muráň 210
049 01 Muráň


Tel.: +421 908 915 958
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.pcaister.sk

PCA Inštitút Ister © 2018